ประวิติการศึกษา

การศึกษาชั้นประถม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)

บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) หมู่ที่ 1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่

เขตพื้นที่การศึกษาที่ : 1
โรงเรียนในสังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มโรงเรียน : โรงเรียนขยายโอกาส
อีเมล์ :
เว็บไซต์โรงเรียน : www.bandonchai.phrae1.in.th/administrater
โทรศัพท์ : 054-662-121
โทรสาร : 054-662-121
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน : 2465-01-01
คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)เป็นองค์กรที่บริหารจัดการเพื่อให้เด็กวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นเด็กดี มีคุณภาพ มีวิถีชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาชั้นมัธยม

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

ที่ตั้ง เลขที่ 127 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54140
โทรศัพท์  (054) 597184         โทรสาร (Fax) ( 054 ) 596083

youtubeโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25

http://www.youtube.com/watch?v=L2ng37w6R7M

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตอนนนี้ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  ค.บ 5 ปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s